+420 604 577 153

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých kontaktních údajů, které jsem nyní poskytl, a to společností Smart Factory Group, s.r.o., Otradovická 737/23, 142 00  Praha 4, IČ: 29145341, DIČ: CZ29145341, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 203756, jako správcem osobních údajů za účelem marketingu, a sice nabízení produktů a služeb značky myonlymy, zjišťování spokojenosti zákazníků a průzkumu trhu, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně, a to vlastními zaměstnanci správce osobních údajů anebo zpracovatelem osobních údajů. Prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, že tento souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a že jsem byl poučen v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména o právu přístupu k osobním údajům, o právu na opravu osobních údajů, o právech podle § 21 zákona, jakož i o právu tento souhlas kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu správce. Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení správce na moji emailovou adresu, kterou jsem dobrovolně poskytl. V případě porušení práv na ochranu osobních údajů je možno se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu myonlymy

Společnost Smart Factory Group, s.r.o. věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů objasňuje způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od uživatelů internetové aplikace myonlymy (dále jen „web“). Smart Factory Group, s.r.o. neshromažďuje žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

Shromažďování osobních údajů
V případě, že bude společnost Smart Factory Group, s.r.o. potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali (např. informace o produktech a službách společnosti, účast v soutěžích, objednání emailových zpravodajů, připojení na prémiový web nebo službu s omezeným přístupem, přihlášení k akci, nakupování, stahování či registraci produktů společnosti Smart Factory Group, s.r.o.), o tyto údaje Vás požádáme. Data, která Smart Factory Group, s.r.o. shromažďuje v souvislosti s Vaší osobou, mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, název společnosti nebo organizace, email a telefon, adresu do práce i domů a další informace o společnosti.

Web může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, např. název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí kterých tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu otevírají, a internetovou adresu, ze které web myonlymy navštívili. Tyto informace jsou využívány k analýze trendů, ke správě a inovaci webu a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby.

Společnost Smart Factory Group, s.r.o. poskytuje uživatelům webu přístup k operátorům chatu, aby tak bylo možné okamžitě reagovat na podněty a případně poskytnout potřebné rady k webu a produktům uveřejněném na myonlymy. Další informace a pokyny pro bezpečné využívání webu myonlymy jsou uvedeny níže.

Použití osobních údajů
Osobní údaje shromážděné na tomto webu budou používány k Vaší personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas. Společnost Smart Factory Group, s.r.o. může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších zákaznických služeb, k inovaci webu a všech souvisejících produktů a služeb společnosti Smart Factory Group, s.r.o., ke zjednodušení používání tohoto webu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a web se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům uživatele. Informace shromážděné webem mohou být za účelem zajištění ucelené nabídky informací ve styku se společností Smart Factory Group, s.r.o. spojeny s informacemi shromážděnými prostřednictvím jiných služeb společnosti Smart Factory Group, s.r.o.

Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, kterou používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění. Údaje o návštěvnosti webu můžeme pro výzkumné účely kombinovat s anonymními demografickými informacemi. Takto sdružené informace můžeme využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých sekcích webu s omezeným přístupem můžeme s Vaším souhlasem kombinovat údaje o návštěvnosti webu s Vašimi osobními informacemi, abychom Vám poskytovali obsah přizpůsobený přímo pro Vás, například nabídku vlastních seznamů událostí (kalendářů).

Společnost Smart Factory Group, s.r.o. může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v těch případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k:
(a) dodržení zákonů dané země a právních postupů společnosti Smart Factory Group, s.r.o.;
(b) ochraně a obraně práv nebo vlastnictví společnosti Smart Factory Group, s.r.o. a jejích webů; nebo
(c) v naléhavých případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů společnosti Smart Factory Group, s.r.o., uživatelů produktů a služeb společnosti Smart Factory Group, s.r.o. či veřejnosti.

Osobní údaje shromážděné na tomto webu mohou být uloženy a zpracovány v zemi, ve které má společnost Smart Factory Group, s.r.o. a její pobočky, přidružené společnosti či zástupci příslušná zařízení.

Kontrola osobních údajů
Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou osobní údaje, které na tomto webu poskytnete, bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo společnost Smart Factory Group, s.r.o. a její případné pobočky a přidružené společnosti. Ke svým osobním údajům máte přístup a můžete si zde zvolit způsob kontaktování tak, jak je popsáno níže.

Přístup k osobním údajům
Osobní údaje a předvolby kontaktování, které jste na tomto webu zadali, si můžete projít a případné změny provést pomocí „Můj účet“ na webu myonlymy. Před zobrazením osobních informací budete požádáni o zadání e-mailového účtu a hesla.

V „Můj účet“ můžete:
• zobrazit a upravit, které jste na webu již zadali;

Zabezpečení osobních údajů
Společnost Smart Factory Group, s.r.o. věnuje zabezpečení osobních údajů velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním. Server zpracovávající Vaše osobní údaje je uložen v datovém centru, které splňuje nejvyšším 4. stupněm zabezpečení ze 4 stupňů, označeným TIER IV.

Soubory cookie
Na webu používáme soubory cookie, abychom tak zajistili integritu registračního procesu a uživatelům umožnili osobní modifikaci webu. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Tento soubor nelze zneužít ke spuštění programů nebo zanesení virů do počítače. Soubory cookie jsou jedinečně přiřazeny právě Vám a může je číst pouze webový server v doméně, která Vám soubor cookie vydala.

Jednou z primárních funkcí souboru cookie je šetřit Váš čas. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili.

Při doručování souboru cookie na náš web mohou asistovat webové signály (beacon), známé také jako technologie clear gif nebo značky akcí. Tato technologie je nástroj, který používáme ke kompilaci úhrnných statistických údajů o využití webu, jakým je např. údaj, kolik uživatelů na webu zvolilo klíčové prvky (např. odkazy nebo grafiku). Úhrnné statistické údaje o webu můžeme sdělit partnerským společnostem a také veřejnosti.

Soubory cookie můžete přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Jestliže budete soubory cookie odmítat, nebudete pravděpodobně moci plně využívat interaktivní funkce webu myonlymy.

Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
Toto prohlášení můžeme v případě potřeby aktualizovat. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v tomto prohlášení. O změnách v tomto prohlášení Vás budeme informovat oznámením, které umístíme na domovskou stránku našeho webu nebo ho zašleme přímo registrovaným uživatelům. Doporučujeme toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.

Kontaktní informace
Pokud si myslíte, že společnost Smart Factory Group, s.r.o. toto prohlášení nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na následující adresu martin@myonlymy.cz.

Martin Pátek, v Praze dne 1.10.2017